maison à vendre 6 pièces - 81,92 m2 GAGNY - 93

Ref : 24538
360 000 €
 • Honoraires charge vendeur
[{'rang': 1, u'sheet': u's3/202/507/c21_202_507_24538_5_7BA9E39D-466F-40C9-AC5A-11722D9533D3.jpg', u'v5icon': u's3/202/507/c21_202_507_24538_10_7BA9E39D-466F-40C9-AC5A-11722D9533D3.jpg', u'big': u's3/202/507/c21_202_507_24538_1_7BA9E39D-466F-40C9-AC5A-11722D9533D3.jpg', u'list': u's3/202/507/c21_202_507_24538_6_7BA9E39D-466F-40C9-AC5A-11722D9533D3.jpg', u'v5sheet': u's3/202/507/c21_202_507_24538_8_7BA9E39D-466F-40C9-AC5A-11722D9533D3.jpg', 'type_image': u'photo', u'v5smallicon': u's3/202/507/c21_202_507_24538_11_7BA9E39D-466F-40C9-AC5A-11722D9533D3.jpg', u'v5list': u's3/202/507/c21_202_507_24538_9_7BA9E39D-466F-40C9-AC5A-11722D9533D3.jpg', u'icon': u's3/202/507/c21_202_507_24538_7_7BA9E39D-466F-40C9-AC5A-11722D9533D3.jpg'}, {'rang': 2, u'sheet': u's3/202/507/c21_202_507_24538_5_2260051A-892B-4112-B643-9F88F3FDBCAE.jpg', u'v5icon': u's3/202/507/c21_202_507_24538_10_2260051A-892B-4112-B643-9F88F3FDBCAE.jpg', u'big': u's3/202/507/c21_202_507_24538_1_2260051A-892B-4112-B643-9F88F3FDBCAE.jpg', u'list': u's3/202/507/c21_202_507_24538_6_2260051A-892B-4112-B643-9F88F3FDBCAE.jpg', u'v5sheet': u's3/202/507/c21_202_507_24538_8_2260051A-892B-4112-B643-9F88F3FDBCAE.jpg', 'type_image': u'photo', u'v5smallicon': u's3/202/507/c21_202_507_24538_11_2260051A-892B-4112-B643-9F88F3FDBCAE.jpg', u'v5list': u's3/202/507/c21_202_507_24538_9_2260051A-892B-4112-B643-9F88F3FDBCAE.jpg', u'icon': u's3/202/507/c21_202_507_24538_7_2260051A-892B-4112-B643-9F88F3FDBCAE.jpg'}, {'rang': 3, u'sheet': u's3/202/507/c21_202_507_24538_5_2D26FA14-D7EF-46B5-AC41-37D014B44D5D.jpg', u'v5icon': u's3/202/507/c21_202_507_24538_10_2D26FA14-D7EF-46B5-AC41-37D014B44D5D.jpg', u'big': u's3/202/507/c21_202_507_24538_1_2D26FA14-D7EF-46B5-AC41-37D014B44D5D.jpg', u'list': u's3/202/507/c21_202_507_24538_6_2D26FA14-D7EF-46B5-AC41-37D014B44D5D.jpg', u'v5sheet': u's3/202/507/c21_202_507_24538_8_2D26FA14-D7EF-46B5-AC41-37D014B44D5D.jpg', 'type_image': u'photo', u'v5smallicon': u's3/202/507/c21_202_507_24538_11_2D26FA14-D7EF-46B5-AC41-37D014B44D5D.jpg', u'v5list': u's3/202/507/c21_202_507_24538_9_2D26FA14-D7EF-46B5-AC41-37D014B44D5D.jpg', u'icon': u's3/202/507/c21_202_507_24538_7_2D26FA14-D7EF-46B5-AC41-37D014B44D5D.jpg'}, {'rang': 4, u'sheet': u's3/202/507/c21_202_507_24538_5_A86E087E-4E29-4EE7-9196-76A734B18EF8.jpg', u'v5icon': u's3/202/507/c21_202_507_24538_10_A86E087E-4E29-4EE7-9196-76A734B18EF8.jpg', u'big': u's3/202/507/c21_202_507_24538_1_A86E087E-4E29-4EE7-9196-76A734B18EF8.jpg', u'list': u's3/202/507/c21_202_507_24538_6_A86E087E-4E29-4EE7-9196-76A734B18EF8.jpg', u'v5sheet': u's3/202/507/c21_202_507_24538_8_A86E087E-4E29-4EE7-9196-76A734B18EF8.jpg', 'type_image': u'photo', u'v5smallicon': u's3/202/507/c21_202_507_24538_11_A86E087E-4E29-4EE7-9196-76A734B18EF8.jpg', u'v5list': u's3/202/507/c21_202_507_24538_9_A86E087E-4E29-4EE7-9196-76A734B18EF8.jpg', u'icon': u's3/202/507/c21_202_507_24538_7_A86E087E-4E29-4EE7-9196-76A734B18EF8.jpg'}, {'rang': 5, u'sheet': u's3/202/507/c21_202_507_24538_5_1C50F8C0-58EF-46CC-9245-BBD0DB27F4E5.jpg', u'v5icon': u's3/202/507/c21_202_507_24538_10_1C50F8C0-58EF-46CC-9245-BBD0DB27F4E5.jpg', u'big': u's3/202/507/c21_202_507_24538_1_1C50F8C0-58EF-46CC-9245-BBD0DB27F4E5.jpg', u'list': u's3/202/507/c21_202_507_24538_6_1C50F8C0-58EF-46CC-9245-BBD0DB27F4E5.jpg', u'v5sheet': u's3/202/507/c21_202_507_24538_8_1C50F8C0-58EF-46CC-9245-BBD0DB27F4E5.jpg', u'v5smallicon': u's3/202/507/c21_202_507_24538_11_1C50F8C0-58EF-46CC-9245-BBD0DB27F4E5.jpg', 'type_image': u'photo', u'v5list': u's3/202/507/c21_202_507_24538_9_1C50F8C0-58EF-46CC-9245-BBD0DB27F4E5.jpg', u'icon': u's3/202/507/c21_202_507_24538_7_1C50F8C0-58EF-46CC-9245-BBD0DB27F4E5.jpg'}, {'rang': 6, u'sheet': u's3/202/507/c21_202_507_24538_5_52863487-15F1-45F5-9968-8422E0A45DB9.jpg', u'v5icon': u's3/202/507/c21_202_507_24538_10_52863487-15F1-45F5-9968-8422E0A45DB9.jpg', u'big': u's3/202/507/c21_202_507_24538_1_52863487-15F1-45F5-9968-8422E0A45DB9.jpg', u'list': u's3/202/507/c21_202_507_24538_6_52863487-15F1-45F5-9968-8422E0A45DB9.jpg', u'v5sheet': u's3/202/507/c21_202_507_24538_8_52863487-15F1-45F5-9968-8422E0A45DB9.jpg', 'type_image': u'photo', u'v5smallicon': u's3/202/507/c21_202_507_24538_11_52863487-15F1-45F5-9968-8422E0A45DB9.jpg', u'v5list': u's3/202/507/c21_202_507_24538_9_52863487-15F1-45F5-9968-8422E0A45DB9.jpg', u'icon': u's3/202/507/c21_202_507_24538_7_52863487-15F1-45F5-9968-8422E0A45DB9.jpg'}, {'rang': 7, u'sheet': u's3/202/507/c21_202_507_24538_5_D9350938-9138-4E88-9A90-12CE63DDD02D.jpg', u'v5icon': u's3/202/507/c21_202_507_24538_10_D9350938-9138-4E88-9A90-12CE63DDD02D.jpg', u'big': u's3/202/507/c21_202_507_24538_1_D9350938-9138-4E88-9A90-12CE63DDD02D.jpg', u'list': u's3/202/507/c21_202_507_24538_6_D9350938-9138-4E88-9A90-12CE63DDD02D.jpg', u'v5sheet': u's3/202/507/c21_202_507_24538_8_D9350938-9138-4E88-9A90-12CE63DDD02D.jpg', u'v5smallicon': u's3/202/507/c21_202_507_24538_11_D9350938-9138-4E88-9A90-12CE63DDD02D.jpg', 'type_image': u'photo', u'v5list': u's3/202/507/c21_202_507_24538_9_D9350938-9138-4E88-9A90-12CE63DDD02D.jpg', u'icon': u's3/202/507/c21_202_507_24538_7_D9350938-9138-4E88-9A90-12CE63DDD02D.jpg'}, {'rang': 8, u'sheet': u's3/202/507/c21_202_507_24538_5_5A74E52E-B435-4FBE-9AB9-1CF26B190689.jpg', u'v5icon': u's3/202/507/c21_202_507_24538_10_5A74E52E-B435-4FBE-9AB9-1CF26B190689.jpg', u'big': u's3/202/507/c21_202_507_24538_1_5A74E52E-B435-4FBE-9AB9-1CF26B190689.jpg', u'list': u's3/202/507/c21_202_507_24538_6_5A74E52E-B435-4FBE-9AB9-1CF26B190689.jpg', u'v5sheet': u's3/202/507/c21_202_507_24538_8_5A74E52E-B435-4FBE-9AB9-1CF26B190689.jpg', u'v5smallicon': u's3/202/507/c21_202_507_24538_11_5A74E52E-B435-4FBE-9AB9-1CF26B190689.jpg', 'type_image': u'photo', u'v5list': u's3/202/507/c21_202_507_24538_9_5A74E52E-B435-4FBE-9AB9-1CF26B190689.jpg', u'icon': u's3/202/507/c21_202_507_24538_7_5A74E52E-B435-4FBE-9AB9-1CF26B190689.jpg'}, {'rang': 9, u'sheet': u's3/202/507/c21_202_507_24538_5_1729D6D1-16D0-4035-97E0-FE1155FBD5DF.jpg', u'v5icon': u's3/202/507/c21_202_507_24538_10_1729D6D1-16D0-4035-97E0-FE1155FBD5DF.jpg', u'big': u's3/202/507/c21_202_507_24538_1_1729D6D1-16D0-4035-97E0-FE1155FBD5DF.jpg', u'list': u's3/202/507/c21_202_507_24538_6_1729D6D1-16D0-4035-97E0-FE1155FBD5DF.jpg', u'v5sheet': u's3/202/507/c21_202_507_24538_8_1729D6D1-16D0-4035-97E0-FE1155FBD5DF.jpg', 'type_image': u'photo', u'v5smallicon': u's3/202/507/c21_202_507_24538_11_1729D6D1-16D0-4035-97E0-FE1155FBD5DF.jpg', u'v5list': u's3/202/507/c21_202_507_24538_9_1729D6D1-16D0-4035-97E0-FE1155FBD5DF.jpg', u'icon': u's3/202/507/c21_202_507_24538_7_1729D6D1-16D0-4035-97E0-FE1155FBD5DF.jpg'}, {'rang': 10, u'sheet': u's3/202/507/c21_202_507_24538_5_B59B3F0C-E267-4E99-866E-F5E92F28907D.jpg', u'v5icon': u's3/202/507/c21_202_507_24538_10_B59B3F0C-E267-4E99-866E-F5E92F28907D.jpg', u'big': u's3/202/507/c21_202_507_24538_1_B59B3F0C-E267-4E99-866E-F5E92F28907D.jpg', u'list': u's3/202/507/c21_202_507_24538_6_B59B3F0C-E267-4E99-866E-F5E92F28907D.jpg', u'v5sheet': u's3/202/507/c21_202_507_24538_8_B59B3F0C-E267-4E99-866E-F5E92F28907D.jpg', 'type_image': u'photo', u'v5smallicon': u's3/202/507/c21_202_507_24538_11_B59B3F0C-E267-4E99-866E-F5E92F28907D.jpg', u'v5list': u's3/202/507/c21_202_507_24538_9_B59B3F0C-E267-4E99-866E-F5E92F28907D.jpg', u'icon': u's3/202/507/c21_202_507_24538_7_B59B3F0C-E267-4E99-866E-F5E92F28907D.jpg'}, {'rang': 11, u'sheet': u's3/202/507/c21_202_507_24538_5_9167D9D2-39C7-40CE-BB9D-1D53C6970E6C.jpg', u'v5icon': u's3/202/507/c21_202_507_24538_10_9167D9D2-39C7-40CE-BB9D-1D53C6970E6C.jpg', u'big': u's3/202/507/c21_202_507_24538_1_9167D9D2-39C7-40CE-BB9D-1D53C6970E6C.jpg', u'list': u's3/202/507/c21_202_507_24538_6_9167D9D2-39C7-40CE-BB9D-1D53C6970E6C.jpg', u'v5sheet': u's3/202/507/c21_202_507_24538_8_9167D9D2-39C7-40CE-BB9D-1D53C6970E6C.jpg', u'v5smallicon': u's3/202/507/c21_202_507_24538_11_9167D9D2-39C7-40CE-BB9D-1D53C6970E6C.jpg', 'type_image': u'photo', u'v5list': u's3/202/507/c21_202_507_24538_9_9167D9D2-39C7-40CE-BB9D-1D53C6970E6C.jpg', u'icon': u's3/202/507/c21_202_507_24538_7_9167D9D2-39C7-40CE-BB9D-1D53C6970E6C.jpg'}, {'rang': 12, u'sheet': u's3/202/507/c21_202_507_24538_5_52B08015-71E6-4D21-A715-53DE39EF55A7.jpg', u'v5icon': u's3/202/507/c21_202_507_24538_10_52B08015-71E6-4D21-A715-53DE39EF55A7.jpg', u'big': u's3/202/507/c21_202_507_24538_1_52B08015-71E6-4D21-A715-53DE39EF55A7.jpg', u'list': u's3/202/507/c21_202_507_24538_6_52B08015-71E6-4D21-A715-53DE39EF55A7.jpg', u'v5sheet': u's3/202/507/c21_202_507_24538_8_52B08015-71E6-4D21-A715-53DE39EF55A7.jpg', 'type_image': u'photo', u'v5smallicon': u's3/202/507/c21_202_507_24538_11_52B08015-71E6-4D21-A715-53DE39EF55A7.jpg', u'v5list': u's3/202/507/c21_202_507_24538_9_52B08015-71E6-4D21-A715-53DE39EF55A7.jpg', u'icon': u's3/202/507/c21_202_507_24538_7_52B08015-71E6-4D21-A715-53DE39EF55A7.jpg'}, {'rang': 13, u'sheet': u's3/202/507/c21_202_507_24538_5_723C57CA-6380-458C-A40D-5630C7DBCD68.jpg', u'v5icon': u's3/202/507/c21_202_507_24538_10_723C57CA-6380-458C-A40D-5630C7DBCD68.jpg', u'big': u's3/202/507/c21_202_507_24538_1_723C57CA-6380-458C-A40D-5630C7DBCD68.jpg', u'list': u's3/202/507/c21_202_507_24538_6_723C57CA-6380-458C-A40D-5630C7DBCD68.jpg', u'v5sheet': u's3/202/507/c21_202_507_24538_8_723C57CA-6380-458C-A40D-5630C7DBCD68.jpg', 'type_image': u'photo', u'v5smallicon': u's3/202/507/c21_202_507_24538_11_723C57CA-6380-458C-A40D-5630C7DBCD68.jpg', u'v5list': u's3/202/507/c21_202_507_24538_9_723C57CA-6380-458C-A40D-5630C7DBCD68.jpg', u'icon': u's3/202/507/c21_202_507_24538_7_723C57CA-6380-458C-A40D-5630C7DBCD68.jpg'}, {'rang': 14, u'sheet': u's3/202/507/c21_202_507_24538_5_9CBEE5B8-C0C7-4F21-84DA-BA70C147212B.jpg', u'v5icon': u's3/202/507/c21_202_507_24538_10_9CBEE5B8-C0C7-4F21-84DA-BA70C147212B.jpg', u'big': u's3/202/507/c21_202_507_24538_1_9CBEE5B8-C0C7-4F21-84DA-BA70C147212B.jpg', u'list': u's3/202/507/c21_202_507_24538_6_9CBEE5B8-C0C7-4F21-84DA-BA70C147212B.jpg', u'v5sheet': u's3/202/507/c21_202_507_24538_8_9CBEE5B8-C0C7-4F21-84DA-BA70C147212B.jpg', 'type_image': u'photo', u'v5smallicon': u's3/202/507/c21_202_507_24538_11_9CBEE5B8-C0C7-4F21-84DA-BA70C147212B.jpg', u'v5list': u's3/202/507/c21_202_507_24538_9_9CBEE5B8-C0C7-4F21-84DA-BA70C147212B.jpg', u'icon': u's3/202/507/c21_202_507_24538_7_9CBEE5B8-C0C7-4F21-84DA-BA70C147212B.jpg'}]
maison à vendre - 6 pièces - 81.92 m2 - GAGNY - 93 - ILE-DE-FRANCE - Century 21 Sweet Home Immobilier
maison à vendre - 6 pièces - 81.92 m2 - GAGNY - 93 - ILE-DE-FRANCE - Century 21 Sweet Home Immobilier
maison à vendre - 6 pièces - 81.92 m2 - GAGNY - 93 - ILE-DE-FRANCE - Century 21 Sweet Home Immobilier
maison à vendre - 6 pièces - 81.92 m2 - GAGNY - 93 - ILE-DE-FRANCE - Century 21 Sweet Home Immobilier
maison à vendre - 6 pièces - 81.92 m2 - GAGNY - 93 - ILE-DE-FRANCE - Century 21 Sweet Home Immobilier
maison à vendre - 6 pièces - 81.92 m2 - GAGNY - 93 - ILE-DE-FRANCE - Century 21 Sweet Home Immobilier
maison à vendre - 6 pièces - 81.92 m2 - GAGNY - 93 - ILE-DE-FRANCE - Century 21 Sweet Home Immobilier
maison à vendre - 6 pièces - 81.92 m2 - GAGNY - 93 - ILE-DE-FRANCE - Century 21 Sweet Home Immobilier
maison à vendre - 6 pièces - 81.92 m2 - GAGNY - 93 - ILE-DE-FRANCE - Century 21 Sweet Home Immobilier
maison à vendre - 6 pièces - 81.92 m2 - GAGNY - 93 - ILE-DE-FRANCE - Century 21 Sweet Home Immobilier
maison à vendre - 6 pièces - 81.92 m2 - GAGNY - 93 - ILE-DE-FRANCE - Century 21 Sweet Home Immobilier
maison à vendre - 6 pièces - 81.92 m2 - GAGNY - 93 - ILE-DE-FRANCE - Century 21 Sweet Home Immobilier
maison à vendre - 6 pièces - 81.92 m2 - GAGNY - 93 - ILE-DE-FRANCE - Century 21 Sweet Home Immobilier
maison à vendre - 6 pièces - 81.92 m2 - GAGNY - 93 - ILE-DE-FRANCE - Century 21 Sweet Home Immobilier
Envoyer un message
Message
Envoyer ce bien à un ami

Description

GAGNY - LE PLATEAU :
Dans un quartier pavillonnaire calme à deux pas des écoles, venez découvrir cette maison fonctionnelle édifiée sur sous-sol total. Elle se compose au rez-de-chaussée, d'une entrée, un double séjour avec accès direct sur terrasse et donnant sur une cuisine indépendante. A l'étage un palier dessert une salle de bains avec water-closet ainsi que trois chambres. Le sous-sol est divisé en une chambre avec salle d'eau privative et garage. L'ensemble bâti sur un terrain sans vis-à-vis. A visiter sans tarder !

Localisation

Laissez-nous vos coordonnées pour obtenir la localisation

Avez-vous un bien à vendre ?
Envoyer
Tous les champs suivis d’une * sont obligatoires.
Century 21 collecte des données à caractère personnel afin de permettre au service réclamation de traiter au mieux votre demande. Les données mentionnées d’un * sont obligatoires. Conformément à la règlementation, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de portabilité, d’effacement, de limitation du traitement et d’opposition au traitement. Ces droits peuvent être exercés à l’adresse dpo@century21france.com. Pour plus d’information cliquez ici.

Afficher sur la carte :

Demander la localisation

Vue globale

 • Surface totale : 127,4 m2
 • Surface habitable : 81,9 m2
 • Surface terrain : 443 m2
 • Nombre de pièces : 6
  • Entrée (5,6 m 2)
  • Séjour avec Cheminée (25 m 2)
  • Cuisine Aménagée et Equipée (10,3 m 2)
  • WC (1,2 m 2)
  • Dégagement avec Placard (3,5 m 2)
  • Salle de bains/ WC (4,8 m 2)
  • Chambre (10,7 m 2)
  • Chambre avec Placard (10,5 m 2)
  • Chambre (10,4 m 2)
  • Combles (4,3 m 2)
  • Dégagement avec Placard (7,1 m 2)
  • Chambre (11,4 m 2)
  • Salle d'eau (2,6 m 2)
  • Garage (24,4 m 2)

Équipements

Les plus

P

garage

Terrasse

Dégagée

Général

 • garage : 1place(s)
 • WC séparés
 • Chauffage : Individuel radiateur electricité
 • Eau chaude : Ballon
 • façade : Crepis
 • Cheminée, double vitrage, placards
 • Volets roulants
 • Double vitrage
 • Volet roulants
 • Clôture

À savoir

 • Travaux récents : Volet roulant porte garage toiture isolation
 • Taxe foncière : 1503 €

À proximité

 • Collège : 12 minutes à pied
 • Ecole : 8 minutes à pied

Copropriété

 • Nombre de Lots : 6
 • Charges courantes par an : 1,0 €
 • Pas de procédure en cours

Les performances énergétiques

  bien.date_dep: 1 septembre 2021
  bien.dpe_indisponible: False
  bien.non_soumis_au_dpe: None
  bien.certificat_dep: True
  bien.certificat_ges: True
  bien.cle_exam: False
 
logement très performant
A
B
C
D
295
KWhEP/m2.an
9 *
kgCO2/m2.an
E
F
G
logement extrêmement
consommateur d'énergie
*Dont émissions de gaz à effet de serre
peu d'émissions de CO2
A
B
9 kgCO2/m2
.an
C
D
E
F
G
émissions de CO2 très importantes
Bien proposé par Léa bartuccio , agent commercial (RSAC 853050672)

Envoyer à un ami

Tous les champs suivis d’une * sont obligatoires
Envoyer
Century 21 collecte des données à caractère personnel afin de permettre au service réclamation de traiter au mieux votre demande. Les données mentionnées d’un * sont obligatoires. Conformément à la règlementation, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de portabilité, d’effacement, de limitation du traitement et d’opposition au traitement. Ces droits peuvent être exercés à l’adresse dpo@century21france.com. Pour plus d’information cliquez ici. Ce site est protégé par reCAPTCHA et Google Politique de confidentialité et Conditions d'utilisation

Envoyer un message :

Avez-vous un bien à vendre ?
Envoyer
Tous les champs suivis d’une * sont obligatoires.
Century 21 collecte des données à caractère personnel afin de permettre au service réclamation de traiter au mieux votre demande. Les données mentionnées d’un * sont obligatoires. Conformément à la règlementation, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de portabilité, d’effacement, de limitation du traitement et d’opposition au traitement. Ces droits peuvent être exercés à l’adresse dpo@century21france.com. Pour plus d’information cliquez ici.

Créer votre alerte

Soyez le 1er informé sur les nouveaux biens correspondant à vos critères.

Rappel de vos critères de recherche :

Erreur dans les critères envoyés

Limite d'alertes atteinte

Cette alerte existe déjà

Cette alerte est déjà enregistrée pour cette adresse email. Vous continuerez à recevoir les biens correspondants à vos critères.

Une erreur est survenue

Merci de réessayer ultérieurement.

Votre alerte a été créée

Vous recevrez les biens correspondants à vos critères.

Nos agences proposent régulièrement des biens Comme celui que vous cherchez

Ne ratez pas une opportunité, On vous alerte en priorité !

Avez-vous un bien à vendre ?
Créer une alerte
Je souhaite être alerté
Voir les biens correspondants